Uncategorized

Vad är politik?

september 30, 2019 Uncategorized

Politik är ett begrepp som sammanfattar alla händelser som gäller beslutsfattande i en stat eller mellan olika stater. För många är politik liktydigt med de politiska partierna men det finns även andra grupper som har ett politiskt syfte. Det finns till exempel organisationer som engagerar sig i företagares rättigheter och som kämpar för att förbättra villkoren för dem som är företagare. Politiska beslut har stor betydelse för företag eftersom regler och skatter styr hur mycket pengar det kommer att kunnaLäs mer

Politik: bostadslån, privatlån, ränteavdrag

december 12, 2018 Uncategorized

Politik är ju något som är mycket viktigt och genomsyrar många delar av samhället. Politiken och dess beslut berör oss alla i någon mån, då politiken påverkar allt från utbildning och sjukvård till skatter och bostäder. Just bostadsfrågan är en viktig fråga som berör många och där finns en del skiljelinjer och olikheter vad gäller partiernas sakpolitik. Ett ämne som inte är direkt bostadspolitiskt, utan mer är av ekonomisk natur är, räntorna eftersom riksbanken avgör den så kallade styrräntan somLäs mer

Har vi extremistiska partier i Sverige?

september 13, 2018 Uncategorized

Den 9 September röstade det svenska folket för det kommande regeringsbytet. Fortfarande har inget resultat nått de otåliga väljarna och fortfarande finns det två partier som sticker ut ur mängden. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har fått Sveriges ögon på sig, som extremistpartier. De två största partierna I Sverige har vi huvudsakligen två partier som genererar flest röster. Dessa partier är Socialdemokraterna och Moderaterna. Man kan nästa höra på den sistnämnda att inga särdeles magstarka agendor kommer bedrivas inom det partiet –Läs mer

Tobleroneaffären 1995

maj 2, 2018 Uncategorized
En vit limousin

Fint ska det vara om man ska tro Mona Sahlin vars sista skandal slutligen ledde till hennes avgång från partipolitiken. Den första skandalen var när hon köpte Toblerone, reste utomlands och klippte kvitton på skattebetalarnas bekostnad. Det blev ett kort men tydligt ramaskri i landet när Toblerone-skandalen uppenbarades 1995. Efter det har det förekommit en hel del andra incidenter men hon har ändå hållit sig kvar på den politiska toppen som en katt med nio liv. Det sista livet förverkadesLäs mer

Skillnaden mellan regering och riksdag

april 20, 2018 Uncategorized
Miniräknare och budget

I höst är det val till Sveriges riksdag, men vad är egentligen skillnaden mellan regering och riksdag, och vem gör vad? Vid valet i höst röstar vi på det parti vi vill ska ta plats i Sveriges riksdag. När valet är klart fördelas de 349 platserna i riksdagen efter hur många röster respektive parti har fått. Talmannen har därefter samtal med partiledarna och föreslår en statsminister. Statsministern utses sedan genom en omröstning i riksdagen. Regeringens uppgift är att verkställa deLäs mer