Höger och vänster inom politiken

juli 11, 2017 Politik

Enligt tidskriften världens historia började dikotomin höger och vänster i samband med politik i en engelsk kyrka under 1500-talet i vilken politiska debatter brukade hållas. Medan anhängarna av kungens politik rent rumsligt placerade sig till höger om altaret i kyrkan satt motståndarna till vänster. Under tiden för den franska revolutionen började även nationalförsamlingsmedlemmarna i Paris att inta specifik rumslig sida efter politisk hållning. De revolutionära som satt på vänstra sidan började även kallas för vänsterflygeln medan de som stödde kungen kallades högerflygeln. Detta kom sedan att under de närmaste hundra åren att etableras i Frankrike och spred sig till övriga europeiska länder.

Från och med 1900-talet har “vänstern” inom politiken i Europa kommit att beteckna alla partier med tydlig socialistisk grund. Grundläggande för det som betecknas “högern” är att sociala ojämlikheter är oundvikliga, naturliga eller till och med önskvärda. I Sveriges riksdag finns idag åtta partier representerade varav främst Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hör till den vänstra skalan. Till högerskalan hör utöver det högerextrema partiet Sverigedemokraterna, de fyra borgerliga partierna Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Tidigare räknades Liberalerna och Centerpartiet i vissa sammanhang som borgerlig vänster på grund av deras socialliberala profil. Miljöpartiet definieras ofta som ett mittenparti.

Politics Insider

blanche-lite