Politik

Politik på jobbet

april 8, 2018 Politik

Att diskutera politik med vänner och bekanta kan alltid vara känsligt, eftersom det lätt leder till konflikt och debatt. Särskilt på jobbet kan detta få ödesdigra konsekvenser som kan påverka ens karriär negativt, eftersom politiska konflikter kan leda till att man samarbetar sämre med sina kolleger, eller att chefen fattar fördomar om en på grund av ens politiska åsikter. En tumregel är därför att det är bäst att hålla sina politiska åsikter för sig själv i lunchrummet. Det finns dockLäs mer

Politik i vardagen

januari 22, 2018 Politik

Politik är ett område som i princip är omöjligt att avgränsa. Politiken berör alla delar av samhället, inklusive din vardag. Det är just detta som gör politiken så viktig att förstå. I en demokrati har du makt att påverka demokratin, och således har du makt att påverka din omgivning. När vi röstar utgår vi till stor del från våra vardagliga upplevelser; vi ser att tågen ofta är sena, vi ser att priser i matbutikerna blivit höga, eller att köerna påLäs mer

Löner inom politiken

januari 6, 2018 Politik

Frågan om hur mycket en politiker ska få i lön är en väldigt viktig och känslig fråga. Det är inte så enkelt som frågan om hur mycket vi tycker att deras arbete är värt. Eftersom politikerna finner sig själva i de mäktigaste samhällspositionerna finns en rad saker vi först måste tänka på. För det första kan inte politiker ha hur höga löner som helst; medborgare kommer att uppfatta detta som orättvist. Dessutom är det ju politiker själva som beslutar omLäs mer

Så blir man politiker

december 20, 2017 Politik

Vem som helst kan egentligen bli politiker. För att man ska ta sig ända till riksdagen så krävs det dock att man har någon form av strategi. Det är alltid bra att starta när man är ung eftersom att man då har gott om tid på sig att knyta kontakter och gå med i ett ungdomsförbund. Det första man bör göra om man är intresserad av politik är att gå med i ett parti. När man väl gjort det såLäs mer

Politiker vi minns

oktober 23, 2017 Politik

Vissa politiker kommer för alltid att ihågkommas, vare sig det är för något positivt eller för något hemskt. Även i Sverige finns många sådana namn, som redan nu är en del av historien. Det går till exempel inte att prata om svenska kända politiker utan att nämna Olof Palme, som blivit ihågkommen både för sin politik och för sin död. Han var kontroversiell redan när han levde, och väckte starka känslor både hos sina motståndare och sina förespråkare. Alla svenskarLäs mer

Internationell säkerhetspolitik och internationella organisationer

september 9, 2017 Politik

En stats säkerhetspolitik är en del av dess övergripande internationella politik. Säkerhetspolitikens främsta drivkraft kan anses vara staternas värnande om sin territoriella integritet och autonomi. Genom att stärka sitt försvar och ingå i allianser kan en stat aktivt försöka stärka sin ställning. Betydande för internationell säkerhetspolitik är internationella organisationer och inte minst Förenta Nationerna, FN och försvarsorganisationen Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. FN Den mellanstatliga organisationen FN  tillkom efter andra världskriget i syfte att bevara freden. Organisationen omfattar nästan alla jordens stater vilkaLäs mer

Den internationella politiken

augusti 28, 2017 Politik

På Nationalencyklopedin definieras utrikespolitik som en statspolitik gentemot andra stater. Den utgår från statens strävan att tillgodose sina intressen och mål om säkerhet, välfärd och ideologi. Utrikespolitik handlar därför ofta främst om: att värna om territoriell integritet och autonomi att värna om statens egna medborgares välfärd och rikedom att sprida statens ideologiska värderingar En stats internationella politik kan dels uttryckas explicit genom deklarationer och officiella uttalanden och dels implicit genom diverse överenskommelser med andra stater. Sverige uttrycker årligen sin utrikespolitik iLäs mer

Höger och vänster inom politiken

juli 11, 2017 Politik

Enligt tidskriften världens historia började dikotomin höger och vänster i samband med politik i en engelsk kyrka under 1500-talet i vilken politiska debatter brukade hållas. Medan anhängarna av kungens politik rent rumsligt placerade sig till höger om altaret i kyrkan satt motståndarna till vänster. Under tiden för den franska revolutionen började även nationalförsamlingsmedlemmarna i Paris att inta specifik rumslig sida efter politisk hållning. De revolutionära som satt på vänstra sidan började även kallas för vänsterflygeln medan de som stödde kungen kalladesLäs mer

Antika politiska perspektiv

juni 24, 2017 Politik

Om ämnet politik finns det litterära verk som härstammar ända från antikens Grekland. Det mest kända är Platons Staten i vilken Platon redogör för hur en idealstat är. Staten är också den mest refererade av alla Platons skrifter. Enligt Platon är demokrati ett bristfälligt statsskick i och med att den bortser från att människor är olika och därmed olika lämpade att styra. Det statsskick Platon förespråkar i Staten är ett förnuftvälde, en så kallad ideokrati, i vilken de styrande är filosofer.Läs mer

Politikens definitioner och former

maj 20, 2017 Politik

I Nationalencyklopedin definieras begreppet politik som “processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang”. I Norstedts uppslagsbok från 1997 förklaras det som en offentligt organiserad verksamhet som på grundval av någon helhetssyn eller ideologi syftar till att styra eller påverka utvecklingen antingen internationellt eller i ett samhälle. Utifrån Aristoteles definition av politikbegreppet är politik en gemensam strävan i ett samhälle, efter ett gott liv samt att lösa konflikter mellan det gemensamma bästa och avvikande intressen. I Sverige har politikbegreppet kommitLäs mer

blanche-lite