Politik: bostadslån, privatlån, ränteavdrag

december 12, 2018 Politik

Politik är ju något som är mycket viktigt och genomsyrar många delar av samhället. Politiken och dess beslut berör oss alla i någon mån, då politiken påverkar allt från utbildning och sjukvård till skatter och bostäder. Just bostadsfrågan är en viktig fråga som berör många och där finns en del skiljelinjer och olikheter vad gäller partiernas sakpolitik. Ett ämne som inte är direkt bostadspolitiskt, utan mer är av ekonomisk natur är, räntorna eftersom riksbanken avgör den så kallade styrräntan som i sin tur påverkar bostadslånen. Om styrräntan går ner så går bostadslån och andra lån också ner. Men bankerna tjänar dock pengar genom en marginal på bostadslånen som de har. Den marginalen är något som kan vara politiskt reglerad, eller inte. Mer om det längre ner.

Om man vill låna pengar till bostadslån besöker man med fördel en bank, men det finns andra alternativ också. En valmöjlighet kan vara att låna sina pengar via Freedom Finance och deras hemsida som man hittar på freedomfinance.se som är en sida där man kan få mer information. Det är ett företag som kan erbjuda lån av till allt från bröllop och heminredning till bilköp. Rena konsumtionslån alltså. Men det kan även vara en god idé att samla sina övriga lån hos Freedom Finance för att få ner sina löpande räntekostnader varje månad. Med Freedom Finance har man möjlighet att använda lånet till vad man vill.

Om man lånar till konsumtion är det dock viktigt att man tar höjd för löpande utgifter i sin privatekonomiska månadsbudget. Annars kan det lätt bli att man får för höga kostnader för lån och krediter. Samtidigt kan ett lån i vissa lägen vara viktigt för att betala av saker som annars riskerar att bli ännu dyrare längre fram. Vissa utgifter kan inte heller vänta, om man till exempel får ett trasigt tak mitt i vintern blir det lätt väldigt kallt i ett hus. En trasig bilmotor är också något som man kanske inte har tid att spara ihop till för att laga, utan behöver åtgärda på en gång.

För politiken blir ett rimligt mål inte att styra över räntan, för det gör som sagt en fristående centralbank. Däremot har det varit ett politiskt beslut en gång i tiden att införa ett sådant system med en centralbank som har autonomi att avgöra styrräntan.

En annan avvägning som politikerna gör är den med ränteavdragen, som gör att många som har bostadslån får pengar tillbaka eftersom de får dra av för räntan. Detta är en fråga som emellanåt debatteras och det brukar sluta med att de borgerliga vill behålla den, medan Socialdemokraterna är något mer splittrade och är emot den i teorin men menar att ränteavdragen i praktiken inte kan slopas då det får för stora konsekvenser för enskilda familjers och individers privatekonomi.

Politics Insider

blanche-lite