Vad är politik?

september 30, 2019 Politik

Politik är ett begrepp som sammanfattar alla händelser som gäller beslutsfattande i en stat eller mellan olika stater. För många är politik liktydigt med de politiska partierna men det finns även andra grupper som har ett politiskt syfte.

Det finns till exempel organisationer som engagerar sig i företagares rättigheter och som kämpar för att förbättra villkoren för dem som är företagare. Politiska beslut har stor betydelse för företag eftersom regler och skatter styr hur mycket pengar det kommer att kunna tjäna. Att ha kontroll över företagets ekonomi är en förutsättning för att ett företag ska lyckas och ibland kan ett företagslån hjälpa ditt företag att växa genom nya investeringar. Hos Capcito kan du se ditt låneutrymme direkt och få svar på din ansökan inom 24 timmar.

Svenska partier

I Sverige väljer medborgarna vart fjärde år representanter i form av politiker som ska styra riksdag, kommuner och landsting. Den svenska riksdagen består av 349 ledamöter och leds av en talman. För att kunna väljas in till riksdagen måste partiet ha fått minst 4 % av alla rösterna i riksdagsvalet och trots att ett parti har fått tusentals röster kan det med andra ord stå helt utan inflytande om det inte lyckas ta sig över spärren på 4 %. Det finns vissa som är kritiska mot systemet eftersom de menar att det missgynnar mindre partier som försöker växa. Många röstberättigade vågar nämligen inte rösta på ett litet parti eftersom de inte vill riskera att deras röst saknar betydelse om partiet inte klarar spärren.

Politiker styr även Sveriges Landsting som har ansvar för lokaltrafik, regional utveckling och sjukvård och Sveriges 290 kommuner som ansvarar för bland annat skola, renhållning och socialtjänst. Eftersom politiker styr över mängder av områden som påverkar alla människors liv är det viktigt att sätta sig in i vad de politiska partierna vill åstadkomma även om det kan kännas torrt och tråkigt med politik.

Organisationer med politisk agenda

Det finns många som inte känner sig hemma i ett politiskt parti och istället väljer att engagera sig i en organisation som arbetar för en enskild fråga. Det kan gälla miljö, företagande, hälsa eller något annat ämne som medlemmarna brinner för. Målet med organisationens arbete är att bilda opinion och få till stånd en förändring i samhället. Två kända organisationer i Sverige är Naturskyddsföreningen och Svenskt Näringsliv vilka arbetar för att förbättra miljön respektive företagares villkor. I Sverige kan de flesta arbeta politiskt i ett parti eller en organisation utan att behöva frukta för sitt liv, men i länder med sämre skydd för mänskliga rättighet är det många politiska aktivister som lever under dödshot, till exempel de som arbetar för kvinnors eller homosexuellas rättigheter.

Politik påverkar med andra ord alla människors vardag och det gäller därför att fundera över vilket parti som representerar dig på bästa sätt och om det finns ett parti eller en organisation där du kan vara medlem och själv aktivt bedriva politik.

Politics Insider

blanche-lite