Politiker vi minns

oktober 23, 2017 Politik

Vissa politiker kommer för alltid att ihågkommas, vare sig det är för något positivt eller för något hemskt. Även i Sverige finns många sådana namn, som redan nu är en del av historien.

Det går till exempel inte att prata om svenska kända politiker utan att nämna Olof Palme, som blivit ihågkommen både för sin politik och för sin död. Han var kontroversiell redan när han levde, och väckte starka känslor både hos sina motståndare och sina förespråkare. Alla svenskar kan dock sannolikt hålla med om att hans död var hemsk, och att den för alltid förändrade det politiska klimatet i Sverige – plötsligt hade en statsminister blivit mördad, och politiker var inte längre fredade.

En politiker vars namn för alltid kommer att finnas i svenskars minne, även om vi inte kopplar ihop det till personen i sig, är Friggebo. Birgit Friggebo var en folkpartistisk politiker som under en tid var Sveriges bostadsminister, och under denna tid lade hon grunden för den bygglovsfria byggnad som skulle bli känd som friggeboden. Tack vare Friggebo kan man idag med andra ord gå in på Buildor.se, köpa det nödvändiga materialet och bygga en liten stuga på sin tomt, helt utan bygglov.

Slutligen måste självklart Hjalmar Branting nämnas. Branting har gått till historien som den första socialdemokratiska statsministern i Sverige, en post han valdes till år 1920, och i och med detta inleddes på allvar den utveckling mot ett mer jämställt samhälle mellan de olika samhällsklasserna som Sverige såg under de kommande årtiondena.

Politics Insider

blanche-lite