Antika politiska perspektiv

juni 24, 2017 Politik

Om ämnet politik finns det litterära verk som härstammar ända från antikens Grekland. Det mest kända är Platons Staten i vilken Platon redogör för hur en idealstat är. Staten är också den mest refererade av alla Platons skrifter. Enligt Platon är demokrati ett bristfälligt statsskick i och med att den bortser från att människor är olika och därmed olika lämpade att styra. Det statsskick Platon förespråkar i Staten är ett förnuftvälde, en så kallad ideokrati, i vilken de styrande är filosofer. Enligt Platon var en sammanslagning av filosofin och den politiska makten nödvändig.

Aristoteles och Politiken

Ett annat känt antikt verk är Politiken av Aristoteles. I Aristoteles idéer om idealstaten är allas bästa det grundläggande. Liksom Platon såg Aristoteles ner på demokratin som statsskick. Enligt honom skulle demokrati leda till att den stora fattiga massans intressen tillvaratogs i för hög grad på bekostnad av allas bästa. Stat var för Aristoteles ett litet, oberoende och slutet samhälle som hålls samman av förtroende och vänskap och politik en stats gemensamma strävan efter ett gott liv. Ett gott liv och allas bästa förutsatte för Aristoteles en strikt hierarki med mannen högst upp följt av hustru, barn och slaven längst ner.

Politics Insider

blanche-lite