Den internationella politiken

augusti 28, 2017 Politik

Nationalencyklopedin definieras utrikespolitik som en statspolitik gentemot andra stater. Den utgår från statens strävan att tillgodose sina intressen och mål om säkerhet, välfärd och ideologi. Utrikespolitik handlar därför ofta främst om:

  • att värna om territoriell integritet och autonomi
  • att värna om statens egna medborgares välfärd och rikedom
  • att sprida statens ideologiska värderingar

En stats internationella politik kan dels uttryckas explicit genom deklarationer och officiella uttalanden och dels implicit genom diverse överenskommelser med andra stater. Sverige uttrycker årligen sin utrikespolitik i regeringsförklaringen.

Offensiv och defensiv utrikespolitik

Huruvida en stat bedriver sin internationella politik offensivt eller defensivt beror i hög grad på hur tillfredsställd staten är. En tillfredställd stat har ett intresse av att bevara läget vilket lätt bidrar till ett defensivt förhållningssätt. Mindre tillfredsställda stater som behöver/vill ha mer makt och inflytande driver kanske istället en offensiv utrikespolitik. För små stater är det vanligt att föra en form av anpassningspolitik. Det innebär att dessa staters agerande regleras efter stormakternas intressen.

Politics Insider

blanche-lite