Politik i vardagen

januari 22, 2018 Politik

Politik är ett område som i princip är omöjligt att avgränsa. Politiken berör alla delar av samhället, inklusive din vardag. Det är just detta som gör politiken så viktig att förstå. I en demokrati har du makt att påverka demokratin, och således har du makt att påverka din omgivning. När vi röstar utgår vi till stor del från våra vardagliga upplevelser; vi ser att tågen ofta är sena, vi ser att priser i matbutikerna blivit höga, eller att köerna på sjukhuset blivit längre. På nyheterna hör vi att kriminaliteten har ökat, att staten får det svårare att fullfölja sina obligationer, eller att det världspolitiska läget hotar vår säkerhet. Ja, listan på politiska frågor vi stöter på i vårt vardagsliv är oändlig. Med detta sagt är det inte förvånande att vi i Sverige lägger högt värde om vår rätt att delta i landets politik. Vår rösträtt handlar om att forma vår vardag!

Vad bör göras?

Vi inser nog alla att allt detta måste kännas överväldigande för en politiker; med vilka problem ska de börja? Lika mycket som politik handlar om att se och förstå de problem vi står inför handlar det om att prioritera mellan dessa problem. Ingen stat har resurser nog att på ett tillfredsställande sätt bemöta alla sina problem. Politikerna behöver därför prioritera med hur man lägger resurserna. Hur man prioriterar politikernas värderingar och utifrån deras bedömning av det specifika sammanhanget. Men generellt sett kan man kanske säga att ifall politikerna är intresserade av att hålla sina medborgare lyckliga behöver man hjälpa och underlätta för dem i sin vardag. De många nödvändigheter som staten bidrar med så som skolor, sjukhus, polis etc. behöver fungera effektivt. Medborgare blir frustrerade och arga på politiker när de behöver stå i kö för att få vård, eller inte kan få hjälp av polisen för att polisen inte har resurser. I sådana lägen förlorar alltså en politiker lätt stöd bland folket. viktigaste är att vardagen fungerar, och många menar att det är hög tid att politikerna inser detta.

Fokusera på vardagen!

Att säga att politikerna bör fokusera på att få vardagen att fungera är tyvärr kanske inte ett särskilt hjälpsamt råd. Politiken påverkar som sagt vår vardag på väldigt många olika vis. I en alltmer osäker värld, där en myriad av allvarliga hot ständigt hänger över oss är det särskilt viktigt att staten värnar om sina medborgares lycka. En välmående befolkning an bättre hantera en mer osäker värld. Många menar att politiker ofta försvinner in i storslagna ideal och mål, och att den vanliga människans vardagsbesvär lätt glöms bort i världspolitiken. Samtidigt är att åtgärda den vanlige medborgarnas vardagsbesvär en av de viktigaste uppgiften för en politiker. Så politikerna bör alltså fokusera mer på dessa typer av problem. Tyvärr innebär det här allt från att placera personal till att bygga vägar. Vi har alltså ett jättearbete framför sig, och för att de ska klara det måste vi alla ta vårat ansvar, inte bara politikerna.

Politics Insider

blanche-lite