Politik på jobbet

april 8, 2018 Politik

Att diskutera politik med vänner och bekanta kan alltid vara känsligt, eftersom det lätt leder till konflikt och debatt. Särskilt på jobbet kan detta få ödesdigra konsekvenser som kan påverka ens karriär negativt, eftersom politiska konflikter kan leda till att man samarbetar sämre med sina kolleger, eller att chefen fattar fördomar om en på grund av ens politiska åsikter. En tumregel är därför att det är bäst att hålla sina politiska åsikter för sig själv i lunchrummet.

Det finns dock undantag. Om man jobbar i en bransch som påverkas kraftigt av vissa politiska beslut, är det oundvikligt att dessa diskuteras på arbetsplatsen – och ofta är det till och med positivt, eftersom alla medarbetare på det sättet informeras om vilka riskerna är. Ägnar man sig till exempel åt att investera i fastigheter (antingen professionellt eller privat) måste man vara medveten om de faktorer som kan påverka byggnadsprojekt positivt eller negativt, till exempel förändringar på bostadsmarknaden, ränteläget, ett eventuellt återinförande av fastighetsskatten och en rad andra omständigheter som styrs av politiska beslut. Även när man diskuterar specifika politiska frågor relaterade till arbetet, snarare än vad man kommer att rösta på i valet, bör man dock försöka hålla tonen så neutral som möjligt, och spara sina verkliga åsikter till middagsbordet och familjen.

Politics Insider

blanche-lite