Socialdemokraterna

februari 16, 2017 Politik

Socialdemokraterna grundades 1889 och har sedan dess varit med och byggt upp Sverige som en demokrati. När partiet grundades var barnarbete fortfarande vanligt, alla hade inte rösträtt och det fanns inga sociala skydd ifall man av någon anledning inte klarade av att försörja sig. Socialdemokraterna har alltid velat jobba för alla människors lika värde, för allas lika rättigheter och möjligheter. Det har dock inte alltid varit en solskenshistoria. År 1888 sattes nio ledare för partiet bakom lås och bom och fick dessutom betala dyra böter. Det här var en konsekvens av att arbetarrörelsen vuxit sig starkare, och att myndigheterna i Sverige ville få bukt med det eftersom de tyckte det var problematiskt. Partiet gav ändå inte upp. I början av 1900-talet var det bara rika personer som hade rösträtt, och det gjorde att det var svårt för Socialdemokraterna att få igenom sina förslag. Det var på grund av att de arbetade främst på fördelar för de mindre välbärgade. Idag ser dock den situationen annorlunda ut!

Socialdemokraterna tar plats

Riksdagsvalet 1932 var startskottet för den riktiga socialdemokratiska politiken. Då vann partiet valet. En av deras viktigaste valfrågor var arbetslösheten, något de också arbetade hårt med. Tack vare sitt arbete kunde de också motverka att nazismen fick ett stadigt fotfäste i Sverige, något vi i efterhand kan vara tacksamma för när vi ser på hur åren efter valsegern såg ut i Europa. Socialdemokraterna satt vid makten ända till 1976, när den borgerliga regeringen tog över igen. 2014 tog de åter igen makten efter att i perioder vunnit valet och andra perioder förlorat. Det var första gången på åtta år som vi fick en Socialdemokratisk regering. Dock hade partiet svårt för att få igenom sina budgetförslag vilket gjorde att stödet dalande. De ökar igen i popularitet efter flera skandaler, och partiet är fortfarande det med flest medlemmar i hela Sverige. Partiet har 26 olika distrikt runt om i Sverige, och verkar även på kommunal nivå. Deras huvudkontor hittar man i Stockholm på den anrika Sveavägen, där en av partiledarna också mördades för många år sedan.

Socialdemokraterna och politikerna

De politiska partierna söker ständigt efter nya medlemmar och kompetenta medarbetare som är villiga att ställa upp för partiet och för landet. Det svenska politiska systemet är byggt på det sätt att det i stort är partiernas uppgift att bidra med politiker som ska arbeta för att få staten att fungera och utvecklas. Socialdemokraterna har som ett stort och förut statsbärande parti i generationer varit den främsta vägen in i det politiska livet. Men partierna fyller även funktionen av bidra med ideal och mål för framtiden. Ifall du vill bli politiker och brinner för frågor som välfärden, jämlikhet, allas lika rättigheter och för att hjälpa de som har de svårt ställt är Socialdemokraterna någonting du bör se över. Ifall du brinner för dessa frågor så kan Socialdemokraterna fungera som en springbräda till en stor karriär inom staten. Hos Netjobs har du arbeten som ger en bra grund för en framtida politisk karriär.

blanche-lite