Politik

Betydande politiska ideologier

april 9, 2017 Politik

En politisk ideologi förklaras i SO-rummet som ett sammanhängande system av idéer och värderingar om hur samhället är nu, hur det ska vara, samt hur förändringar ska utföras för att uppnå det man ser som idealsamhället. Exempel på högst dagsaktuella politiska ideologier är ekologismen och feminismen. Medan ekologismens främsta mål är ett hållbart miljösamhälle utgår feminismens kamp från att kvinnors värde och rättigheter ska vara likställda männens. Ekologismen och feminismen är inte motsättningar till varandra. Till de klassiska av politiska ideologierLäs mer

Olika politiska statsskick

mars 17, 2017 Politik

Statsskick är detsamma som statlig styrelseform. Hur man väljer att indela olika styrelseformer varierar. En klassisk indelningsgrund baserar sig på vilken ställning statschefen har. Utifrån denna står monarki och republik  för två skilda statsskick. I en monarki har statschefen oftast ärvt sitt ämbete och innehar det på livstid. I en republik är statschefen istället utsedd genom val och bara för en viss tid. Monarkin är en av de äldsta statsskicken och nuförtiden betydligt mindre vanlig än republiken. Det finns idagLäs mer

Socialdemokraterna

februari 16, 2017 Politik

Socialdemokraterna grundades 1889 och har sedan dess varit med och byggt upp Sverige som en demokrati. När partiet grundades var barnarbete fortfarande vanligt, alla hade inte rösträtt och det fanns inga sociala skydd ifall man av någon anledning inte klarade av att försörja sig. Socialdemokraterna har alltid velat jobba för alla människors lika värde, för allas lika rättigheter och möjligheter. Det har dock inte alltid varit en solskenshistoria. År 1888 sattes nio ledare för partiet bakom lås och bom ochLäs mer

blanche-lite